یک برداشت خوب با سات شید سپهر

_

بزرگترین واردکننده انحصاری سولفات پتاسیم از کشور ازبکستان

درباره ما بیشتر بدانید

سات شید سپهر

_

20 سال پیش فعالیت خود را در زمینه تخصص های مختلف کشاورزی از جمله کودهای شیمیایی، پنبه، الیاف و بذر آغاز کرده ایم. هدف ما از تاسیس شرکت این بوده است که سالها از مجموعه شرکت‌های منتخب کشاورزان در منطقه خاورمیانه باشیم.

مقالات

۲۰

سال

تجربه